Posted on Leave a comment

Preview CASIO TR mini หรือ TR m11 ใหม่

คลิปพรีวิวกล้อง CASIO TR MINI ใหม่ เมื่อน้องกุ้ง ได้ใช้ CASIO TR mini ภาพที่ออกเป็นไงมาดูกัน สนใจสั่งซื้อกล้องรุ่นนี้ติดต่อ GINKOTOWN ON STORE ผ่านช่องทางดังนี้ Tel. 097-134-1959 LINE : @GINKOTOWN มี @ นำหน้า   http://ginkotown.com/2017/10/05/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-casio-tr-mini-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A/

อ่านต่อคลิก